Masukkan no Peserta

 

Pengumuman melalui web (pengumuman.unair.ac.id) hanya sebagai alat bantu, pengumuman penerimaan yang valid adalah SK yang ditempel dipapan pengumuman PPMB.